Forsavitt n endas inneha anvant Tinder mirake e bild tidrym sannolikt n undrar…

Nedo kommer vi att galla samtlig grunderna darfor att forbruka Tinder – kolla det sasom nagon liten Tinder FAQ forut farskin.

Hurda man skickar bilder garna Tinder

Att foreta det ager, fullstandig lat sla op chattfonstret darinnanfor Tinder, valj matchningen ni vill langa nago fotografi mo, inleda konversationen, anspanning p do tre prickarna (hamburgermeny) ino hornet sam valj alternativet darfor att avsanda ett fotografi – du- kan racka nagon fotografi fran din Facebook, fran telefonens lagring, eller blott fanga nago selfie dar sam da ocksa posta det over.

Hu ma andrar alder garna Tinder

Att passa din alder villig Tinder befinner si knepigt. Tekniskt sett kan det nix goras. Nar n age registrerat ditt Tinder -konto kan n ick langre justera ditt benamning eller din alder. Det betyder, oavsett benamnin aven alder n anvander, d ager fastnat nar ni anvander appen.

Om n vill forandra ditt benamnin eller din alder villi Tinder mast du deleta Tinder -appen, forinta ditt konto och borja nago nytt. Ifall d astadkommer det ager kommer ni fast an att mista ALLIHOPA dina matchningar aven konversationer fran det gamla kontot, bruka varthan eftertanksam fore du utfor det har – er vill ick falla samtlig dina matchningar!

Ar Tinder Hoppingivande vartha det?

Tinder befinner sig kostnadsfr att administrera. Do flesta anvander gratisversionen. Andock det finns nago avlona utgava saso heter Tinder fordel saso skanke nago intakt bestandsdel fordelar jamfort tillsamman gratisversionen. Forsavit n anvander gratisversionen it Tinder sam aven fortsattningsvis farsa matchningar kan Tinder positiv existera nagot av nagon spelvaxlare-du fader ytterligar matcher.

Hur avsevart kostar Tinder Framat? Tinder fordel kostar $ 9.99 allma mirake 30 ar aven ? allman ovan 30 ar. Mi ingen anin hursa det ar odl aven acceptera, det verkar fullstandig orattvist skada det ar pauserna dessvarre.

Fordelar tillsammans Tinder Framat